b
 
KONTAKT
     
 

Terje Bergstad-STIFTELSEN
Styreleder Karin Hellandsjø
karin@kaheka.no
Nestleder Ole Rikard Høisæther
Styrelmedlem Trude Bergstad

Forretningsadresse:
Tandem regnskap
Postb. 475. 1323 HØVIK

TELEMARKSGALLERIET & LYSBUENSAMLINGENE
O.H Holtas gate 27
3678 Notodden
Tel.: 0047-35010080
www.telemarksgalleriet.no


Jeg maler ut fra rent behov, og prøver å uttrykke
det jeg vil så sterkt som mulig.


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     
TERJE BERGSTAD STIFTELSEN /TELEMARKSGALLERIET & LYSBUENSAMLINGENE
Design: KJØLAND ILLUSTRASJON