b
 
Terje Bergstad har både en praktisk og en grundig akademisk utdannelse i bunnen for sitt virke. Han deltok også i en rekke utstillinger i tidligere år, men etter hvert som dette ble vanskeligere for ham, forsvant han også fra den offentlige kunstscenen til etter hvert å nå bare en liten indre krets av kolleger og kjennere. På den måten representerer hans kunstnerskap for mange en skjult skatt. Årsaken til dette skyldes blant annet mye sykdom og at han tematisk aldri fulgte tidens trender - han forholdt seg til et figurativt, ekspressivt formspråk mens hans samtidige blant annet søkte over i abstraksjonen. Også politisk ble han ”akterutseilt”. Som Arne Ekeland har også Terje Bergstad vært en erklært kommunist hele livet. Uten at bildene hans av den grunn dermed ble politiske, har det alltid preget hans tematiske valg og hans menneskesyn. Selve budskapet ble ikke lenger så aktuelt etter at muren falt, men Bergstads hovedtema, den lille mann, vil alltid være aktuelt.


Fra serien Katedral

Den lille mann

Bergstads liv og verk er nært forbundet, og det var især den lille manns smerte som lenge opptok ham, tematisert blant annet i fremstillinger av ofrene for jødeforfølgelsene under 2.verdenskrig og for apartheid-regimet i Sør-Afrika. Andre sentrale tema har sine røtter i folkekunsten der han i sine panteistiske skildringer gir liv til natur og gjenstander. Gjennom et mangfold av teknikker og ved bruk av rå og røffe materialer formidler han sitt budskap gjennom bilder der materialbruken inngår som en integrert del av verket og forsterker uttrykket.
Møtet med Terje Bergstads kunst er alltid en sterk opplevelse.

 
 
U T S T I L L I N G E R

- for tiden ingen utstillinger.

En unik samling arbeider
er gitt som gave fra
Terje Bergstad -Stiftelsen
til Lysbuen-samlingene som derved i dag forvalter den største offentlige samlingen av Terje Bergstads kunst
.
Telemarksgalleriet
O. H. Holtas gate 27
3678 Notodden
Tlf.: 35 01 00 80


     
TERJE BERGSTAD STIFTELSEN /TELEMARKSGALLERIET & LYSBUENSAMLINGENE
Design: KJØLAND ILLUSTRASJON