b
 
   
Bibliografi

Terje Bergstad - Under en mørkere himmel
I denne boken løftes Terje Bergstads kunstnerskap frem i en bredde og dybde som vi ikke tidligere har sett. Teksten i boken av kunsthistorikerne Gunnar Sørensen og Ole Rikard Høisæther kaster nytt lys over denne viktige og i mange år ukjente kunstneren og hans verk. Man kan ikke stille seg likegyldig til Bergstads bilder. De engasjerer. De er viktige. Terje Bergstad har vært betraktet som "den ukjente kunstneren" og "kunstnernes kunstner". Gjennom store mønstringer på Museet for samtidskunst 2000 og ved Henie Onstad Kunstsenter 2011 vinner han stadig større oppmerksomhet og interesse.


TERJE BERGSTAD - Under en mørkere himmel
Gunnar Sørensen
ISBN: 9788293140009
ORFEUS PUBLISHING AS 2011
     
FILM    
Terje Bergstad - 18:33
Filmen om Terje Bergstad tar utgangspunkt i en samtale hjemme hos ham i Christian Skredsvigsvei på Haslum. Terje forteller fra oppvekst, kunstnerskap og sykdom. Vi får se fra hans gamle atelier, fra hans kjære Bondal i Telemark samt innslag fra Telemarksgalleriet med Helene Brekke - og Karin Hellandsjø som var den innen norsk kunst som kjente Terje Bergstad best.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sørensen, Gunnar: Terje Bergstad, Under en mørkere himmel. Orfeus, Oslo 2011

Gjessing, Steinar: Terje Bergstad, bilder - tegn. Faktum Orfeus Forlagene AS/Museet for
Samtidskunst, Oslo 2000

Østby, L. (red.) og Glenny Alfsen: Norsk Kunstnerleksikon: bildende kunstnere,
arkitekter, kunsthåndverkere. Universitetsforlaget, Oslo 1982-1986

Sørensen, Gunnar: «Terje Bergstad», i Kunst nr. 2, 1980 s. 1-13

Jordtveit, Anne Karin: «Terje Bergstad», i NU: The Nordic Art Review vol. II no. 3-4,  
2000 s. 92

Kunst og Kultur: Bergstad, Terje 32, 192/1968; 66, 192/1970; 181/1976; 63, 187/1978; 110, 124/1980

Kataloger
Bergstad, Terje, Edmunds, Tim: «Terje Bergstad - malerier, Tim Edmunds – grafikk»,
katalog for utstilling i Kunstnerforbundet 15.-28.9.1967

Bergstad, Terje: «Nordiske Ungdomsbiennale», katalog for utstilling i Amos Andersons
Konstmuseum, Helsingfors 20.9.-27.10.1968

Bendixen, Herman, Bergstad, Terje, Horn, Adolph Denis, Bakken, Trond: «Herman
Bendixen - malerier, Terje Bergstad - tegninger, grafikk, Adolph Denis Horn -
tegninger, Trond Bakken - akvareller», katalog for utstilling i Kunstnerforbundet 26.3-
20.4.1976

Bergstad, Terje, Harr, Jan, Holst, Bjarne, Nesvik, Ole, Rusova, Zdenka, Strand, Svein,
Tordhol, Reidun, Vinjum, Johs., Wideberg, Franz: «Ni med tegninger», katalog for
utstilling i Galleri Dobloug 28.10.-20.11.1977

Bergstad, Terje: «Terje Bergstad - akvareller», katalog for utstilling i Galleri Dobloug
14.4-7.5.1978

Høisæther, Ole Rikard: «Terje Bergstad» i katalog for utstilling i Atelier expo-arte, Oslo  
1979

Gjessing, Steinar: «Terje Bergstad, bilder - tegn», katalog for utstilling i Museet for
Samtidskunst 8.4-4.6.2000

Gjessing, Steinar: «Terje Bergstad, images - signs», katalog for utstilling i Museet for
Samtidskunst 8.4-4.6.2000

Sørensen, Gunnar: «Terje Bergstad, Under en mørkere himmel», katalog for utstilling på Henie Onstad Kunstsenter 3.2-29.5.2011

Internettkilder / Radio / TV / Film
Bærum Folkebibliotek. Bærum Kommunes Kunstsamling

Posten Norge. Posten utgir ny serie med norsk kunst

Sparebankstiftelsen. Kunstsamlingen

Store norske leksikon. Norsk kunstnerleksikon

Kunstreisen: Oppdag Terje Bergstad. NRK Radio 2011

Safari: Landskap i kunsten. NRK1 01.11.2005

Bergstad (video): Terje Bergstad (utstilling i museet for samtidskunst), Oslo, NRK 2000/NM

Kjøland, Jan-Erik (video): Terje Bergstad (intervju med kunstneren), Bærum 2015

Den ukjente kunstneren blir kjent..
 
 PLAKAT
Kan bestilles fra
Henie Onstad Kunstsenter
HJEMMESIDER
   


 

   
TERJE BERGSTAD STIFTELSEN /TELEMARKSGALLERIET & LYSBUENSAMLINGENE
Design: KJØLAND ILLUSTRASJON